Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 16.11.2022/Paragraf 92 

Avtal om och plan för överföring av personal, Östra Nylands välfärdsområde och Lovisa stad

 

ASSAG 02.11.2022 § 67 

 

 

 

Beredning Personalchef Thomas Grönholm

 

Bakgrund

 

Personalen som avses i lagen om införande av lagstiftningen överförs till Östra Nylands välfärdsområde genom automatisk överlåtelse av rörelse i enlighet med lagstiftningen om välfärdsområden. Från kommunerna och samkommunerna överförs till välfärdsområdet uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet och den personal som utför uppgifterna, kuratorer och psykologer inom elevhälsan samt den personal som utför stöduppgifter om minst hälften av personalens arbetsuppgifter består av stöduppgifter till de ovannämnda uppgifterna. Dessutom ska specialomsorgsdistrikten Etevas och Kårkullas verksamhet och personal överföras till välfärdsområdet till den del de huvudsakligen är belägna i Östra Nylands välfärdsområde.

 

Avtalet om överföring av personal ingås mellan de arbetsgivare som överlåter personalen och välfärdsområdet. Principerna för automatisk överlåtelse av rörelse av personalen grundar sig på lagstiftningen om välfärdsområden. På grund av detta är avtalet om överföring snarare ett medel att verifiera uppgifterna.

 

Överföringsplanen är välfärdsområdets genomförandeplan för att garantera en fungerande och säker överföring av personalen. I planen beskrivs åtgärder och en ungefärlig tidtabell för dem. Överföringsplanen utgör också en del av samarbetsförfarande och stöd för överföring av personalen. Arrangemangen som gäller överföringen förbereds genom samarbetsförfarande i de överlåtande organisationerna och med representanterna för personalen inom välfärdsområdet.

 

Behandlingsprocess och tidtabell för behandling för överföringsavtalet och -planen i Lovisa

 

Östra Nylands välfärdsområdes välfärdsområdesfullmäktige har 4.10.2022 godkänt avtalet om överföring av personal och planen om överlåtelse av rörelse som gäller personalen. Avtalet och planen har skickats till staden 5.10 och man ber skicka det undertecknade överföringsavtalet kompletterat med överlåtarens uppgifter tillbaka till Östra Nylands välfärdsområde senast före 14.11.2022.

 

Välfärdsområdet och staden har 17.10.2022 fört samarbetsförhandlingar om avtalet om överföring av personal och planen för överföring av personal. I förhandlingarna deltog på Lovisa stads vägnar huvudförtroendemännen för JUKO, Jyty, Tehy och SuPer samt personalchefen.

 

I Lovisa stad behandlas överföringsavtalet och -planen enligt följande:

 

-        arbetarskydds- och samarbetsgruppen 2.11.2022

-        stadsstyrelsen 7.11.2022

-        stadsfullmäktige 16.11.2022

 

Bilaga nr 6:

Avtal om överföring av personal

Plan för överföring av personal

 

Föredragning Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom 

 

Förslag Arbetarskydds- och samarbetsgruppen diskuterar avtalet om överföring av personal och planen för överföring av personal och antecknar dem för kännedom.

Arbetarskydds- och samarbetsgruppen föreslår stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att den godkänner avtalet om överföring av personal.

Dessutom föreslår arbetarskydds- och samarbetsgruppen att stadsstyrelsen och stadsfullmäktige antecknar planen för överföring av personal för kännedom.

Paragrafen justeras omedelbart.

 

Beslut Beslut enligt förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

 

 

STST 07.11.2022 § 297 

 

 

 

Bilaga nr 5:

Avtal om överföring av personal

Plan för överföring av personal

 

Föredragning Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom 

 

Förslag Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner avtalet om överföring av personal och antecknar planen för överföring av personal för kännedom.

Paragrafen justeras omedelbart.

 

Beslut Stadsstyrelsens ordförande Arja Isotalo (grund ersättare i styrelsen för välfärdsområdet), stadsstyrelsens första vice ordförande Tom Liljestrand (grund: närvaroberättigad i styrelsen för välfärdsområdet) och ledamot Agneta Alm (grund: närstående till delaktig) meddelade jäv och avlägsnade sig från mötesrummet för den tid som ärendet behandlades.

Stadsstyrelsens andra viceordförande Petri Hakasaari var ordförande.

Beslut enligt förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

 

 

FM 16.11.2022 § 92  

1336/01.04.00/2022  

 

   

Bilaga nr 2.

Avtal om överföring av personal

Plan för överföring av personal

 

Förslag Stadsfullmäktige godkänner avtalet om överföring av personal och antecknar planen för överföring av personal för kännedom.

 

Beslut Ledamot Jonna Hinttaniemi och servicechef Jaana Iivonen anmälde jäv (grund: delaktiga) och avlägsnade sig till det för publiken reserverade utrymmet för den tid som ärendet behandlades.

Beslut enligt förslaget.