Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 16.11.2022/Paragraf 96 

Utredning om hur man kunde utöka läroavtalets popularitet i Lovisa, fullmäktigemotion

 

FM 16.11.2022 § 96  

1508/12.00.00/2022  

 

 

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter (första undertecknare Daniel Thomasson) före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

 

Utredning hur man kunde utöka läroavtalets popularitet i Lovisa.

 

Eftersom det inte längre finns andra stadiets yrkesutbildning i Lovisa så åker studerande till andra orter för att studera. Som följd av det så flyttar ungdomar från orten och blir ofta sysselsatta på annan ort och flyttar inte tillbaka till Lovisa efter studierna. För att bryta denna trend föreslår jag att Lovisa stad utreder vad som kunde göras på annat sätt för att få de unga att välja lokalt läroavtal i stället för att studera på annan ort. Lokala läroavtal önskas av lokala företag som får nytta av att den möjliga kommande anställda har just de färdigheter som företaget önskar. De flesta som har fått examen genom läroavtal fortsätter att jobba på det företag där de har genomgått läroavtalsutbildningen. 80-90 procent av dem som har fått sin examen genom läroavtal blir sysselsatta direkt, vilket är en betydligt högre andel än vid vanlig yrkesutbildning.

 

Därför föreslår jag att man utreder vilka möjligheter staden har att stöda denna form av utbildning genom marknadsföring, koordinering och ekonomiskt stöd.

 

Bilaga nr 3.

 

Beslut Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 133 § i stadsfullmäktiges arbetsordning.