Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 16.11.2022/Paragraf 97 

Införande av arkiv på stadens hemsida, fullmäktigemotion

 

FM 16.11.2022 § 97  

1509/00.01.03/2022  

 

 

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter (första undertecknare Daniel Thomasson) före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

 

lnförande av arkiv på Lovisa stads hemsida

 

I dagens läge så försvinner beslut och annan öppen information från Lovisas webbplats efter att besvärstiden löpt ut, vilket gör att de som är intresserade av informationen inte hittare den och måste separat be om att få informationen. Om de gamla besluten och annan relevant information skulle lämnas kvar i ett arkiv på hemsidan så skulle det avlasta stadskansliet och öka öppenheten för invånarna.

 

Bilaga nr 4.

 

Beslut Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 133 § i stadsfullmäktiges arbetsordning.