Dynasty tietopalvelu Haku RSS Loviisan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 63


3 Toimintakertomusraportointi_2021

 

Selonteko kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

 

KH 28.03.2022 § 63  

570/02.02.02/2022  

 

 

Valmistelija Kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors ja talouspäällikkö Fredrik Böhme

 

 Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kaupungissa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Tätä tarkoitusta varten kaupunginhallituksen tulee esittää toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä.

 

 Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan.

 

 Sisäisen valvonnan tulee toteutua kaupungin johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kaupungin varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta.

 

 Keskuskohtainen riskienhallinnan arviointi alustettiin johtoryhmien yhteisessä seminaarissa, minkä jälkeen keskusten omissa johtoryhmissä suoritettiin riskienarviointi hyödyntäen Kuntaliiton riskienarviointilomaketta. Tämän jälkeen kaupungin johtoryhmä arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä koko kaupungin tasolla.

 

 Loviisan kaupungin merkittävimmät riskit ja arvio sisäisen valvonnan menettelyistä esitetään kaupunginhallitukselle liitteenä olevan raportin mukaisesti.

 

 Liite nro 3.

 

Esittelijä Kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors

 

Ehdotus Kaupunginhallitus käsittelee selonteon ja päättää esittää kyseessä olevat tiedot sekä arvion sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimintakertomuksessa 2021.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

 

Käsittely: Tauko klo 18.46-18.53.

 

 Osana asian käsittelyä kaupunginhallitus kävi keskustelua ja esiin tuli toiveita riskianalyysien syventämisestä ja niiden kehittämisestä sekä siitä, että riskienhallintaan otettaisiin uusia työkaluja esimerkiksi raportoinnin ja seurannan kehittämiseksi. Keskustelussa tuli ilmi, että hanke työkalujen nykyaikaistamiseksi on jo alkanut.

 

 

Päätös Päätös ehdotuksen mukainen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.