Dynasty tietopalvelu Haku RSS Loviisan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 64 

Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen

 

KH 28.03.2022 § 64  

324/00.03.00/2022  

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Fredrik Böhme

 

 Kuntalain (410/2015) 113. §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

 

 Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

 Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet sekä kaupunginjohtaja.

 

 Kuntalain 114. §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kuntalain 115. §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

 

 Kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös on laadittu kuntalain säännösten ja niiden nojalla annettujen ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, jossa on kuvattu toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat sekä toteumavertailut. Tilinpäätöslaskelmiin sisältyvät kaupungin tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja konsernilaskelma liitetietoineen. Erillisenä tilinpäätöksenä on esitetty Loviisan Vesiliikelaitoksen tilinpäätös.

 

 Liite nro 4.

 

Esittelijä Kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors

 

Ehdotus Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen 4 510 392,33 euroa käsittelystä seuraavaa:

1)   Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 41 335,61 euroa.

2)   Siirretään tilikauden ylijäämä 4 551 727,94 euroa edellisten tilikausien yli-ja alijäämätilille.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Loviisan kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen ja antaa sen Loviisan tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus antaa mahdollisuuden tehdä tilinpäätökseen pieniä teknisluonteisia korjauksia tilintarkastajan ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan tarkastuslautakunnan kehityskohdetaulukon ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi tilinpäätöksen yhteydessä.

 

Käsittely: Otto Andersson liittyi kokoukseen klo 19.11.

 

 Talouspäällikkö Fredrik Böhme esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen kaupunginhallitukselle. Henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm esitteli vuoden 2021 henkilöstöraportin kaupunginhallitukselle.

 

 Jäsen Satu Hämäläinen esitti seuraavan lisäyksen tilinpäätöskirjan sivulle 90:

 

 "Yritystilastojen mukaan aloittaneita yrityksiä Loviisassa oli 93 kappaletta ja lopettaneita oli -43 kappaletta, jolloin nettolisäys on kaupparekisteritietojen mukaan 50 yritystä vuonna 2021.

 

 Hämäläisen ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

 

 Lisäksi päätettiin, että

-        sivuille 52 ja 53 korjataan päivämäärätiedot

-        sivulle 103 lisätään Loviisan Campingin vuoden 2020 matkailutilastot.

 

 Talouspäällikkö Fredrik Böhme poistui kokouksesta klo 20.08.

 

Päätös Päätös ehdotuksen mukainen.

Tauko klo 20.55-21.08.