Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 16.06.2022/Paragraf 98


 

Vinterunderhåll

 

NLIN 16.06.2022 § 98  

981/10.03.01.01/2022  

 

 

Beredning Infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550 

 

 Lovisa stad har cirka 100 kilometer detaljplanegator och cirka 20 kilometer lättrafikleder att underhålla i tio olika tätorter. Gatorna är indelade i tre olika underhållsklasser.

 

 Avtalsperioden för vinterunderhållet gick ut våren 2022. Anbudsförfarandet för nästa avtalsperiod håller på att förberedas.

 

 I den föregående upphandlingen användes timpris som betalningsgrund. En princip vid upphandlingen var också att väderleksjouren bestämmer och meddelar när plogningen ska påbörjas och att man i avtalet tillämpar de allmänna avtalsvillkoren för maskin- och transporttjänster KE 2008.

 

 I sitt larmsystem för vinterunderhåll använder Lovisa stad den vädertjänst och larmtjänst som tillhandahålls av Meteorologiska institutets och Destia Oy:s gemensamma väglagscentral Kelikeskus. Programmet för vädertjänster används av lokalservicen, vattenaffärsverket, parkenheten och vid underhållet av gator. Meteorologiska institutet producerar vädertjänster för Kelikeskus och bland annat Lovisa stad.

 

 De olika gatuklassernas utgångsgränser definierar kvalitetskraven för vinterunderhållet.

 

Föredragning Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka             

Förslag Näringslivs- och infrastrukturnämnden diskuterar anbudsförfarandet för vinterunderhåll och beslutar inleda konkurrensutsättningen av vinterunderhåll i juli 2022.

 

Beslut Näringslivs- och infrastrukturnämnden diskuterade anbudsförfarandet för vinterunderhåll och beslutade inleda konkurrensutsättningen av vinterunderhåll i juli 2022.

 

---